*ท่านสามารถติดต่อส่วนงานเลขานุการอธิการบดี ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.-18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถติดต่อผ่านระบบ แชทออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1/1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280